Bitlis Belediyesi, toplu taşımayı 10 yıllığına kiraya verecek

Bitlis Belediyesi, toplu taşımayı 10 yıllığına kiraya verecek

Bitlis Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak ihale, 30 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek. Belediye, bu ihaleyle toplam 50 adetlik yolcu taşıma hakkı 10 yıllığına kiraya verecek.

Bitlis Belediyesi’nin Resmi Gazete aracılığıyla duyurduğu 30 Ocak saat 10.00’da yapılacak olan toplam 50 araçlık ihale, 10 yıllık geçerlilik süresini içeriyor. Ayrıca Bitlis Belediyesi ihalenin detaylarını da açıkladı. İhaleye katılacak kişilerin meslek ticaret, sanayi, meslek odalarına kaydını gösteren belgelerin bildirilmesi mecburi şartlardan birisi. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin bulunması gerekiyor. İhaleye katılacak kişilerden isten belgelerden biri ise vergi borcu bulunmadığına dair belge gönderilmesi ise, yine mecbur olunan hususlardan biri. İhale sonucunda işe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 gün içerisinde olarak açıklandı. İhalenin sonucunda yapılacak sözleşme ve ödeme şartları ihale ilanında belirtilmiş bulunuyor. İhaleyi kazanan tarafın ihale bedelinin yüzde 6’sını ihalenin ardından vermesi öngörülüyor. Daha sonra ise ilk 15 gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek noterce yapılan sözleşmeyi idareye verme durumunda. Ayrıca ihaleyi kazanan tarafın kesin teminatı yatırmasının ardından 15 gün içinde yüzde 40’ını yatırması da zorunlu olarak belirtiliyor. Geri kalan yüzde kısım ise 20 ayda eşit taksitler halinde belediyenin hesabına yatırılması ise zorunlu gösteriliyor. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde belediye, ihaleyi feshetme hakkına sahiptir. Resmi Gazetede Yayınlanan Link : Bitlis Belediyesi https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/20120118-3.htm#A13 www.tasimacilar.com 18.01.2012 / 12:54