TÖHOB: ‘’Ertelemeye yönelik son iki yıldır çalışmalarımız devam ediyor’’

TÖHOB: ‘’Ertelemeye yönelik son iki yıldır çalışmalarımız devam ediyor’’

Engelli vatandaşların toplu taşımadan yararlanması amacıyla tüm toplu taşım araçlarının engellileri taşıyabilecek şekilde düzenlenmesine yönelik herhangi bir uzatılmaz olmazsa 7 Temmuz 2012 itibariyle artık zorunlu hale gelecek.

Engellilerin toplu taşım araçlarından yararlanmaları amacıyla 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) tarafından kabul edilen 5378 sayılı yasa ile ilgili olan ilk genelge 2006 yılında başbakanlık adına, son genelge ise 2011 yılında içişleri bakanlığınca yayınlandı. TÖHOB ise 2010 yılından beri bünyesinde yer alan 9 bin özel halk otobüsü taşımacısı adına çalışmalarına devam ediyor. TÖHOB, genelgede yayınlanan hususların bu dönüşümde yaşanacak sorunların çözümüne yönelik olmadığını belirtiyor. “Duyarsızlıklar sonucu zaman boşa harcandı”
TÖHOB 2005 yılından 2009 yılına kadar olan bu süreçte yasa ile ilgili olarak otomotiv firmalarının, belediyelerin ve gerekli idari kuruluşların bu tür düzenlemelere gitmediklerini özellikle vurguluyor. TÖHOB’un engelli taşımasına yönelik verdiği demeçte şu unsurlar yer almaktadır: “Yasa ile ilgili 7 yıllık geçiş sürecinde ne otomotiv sanayi, ne belediyeler, ne de taşımacılar duyarlık sergilememiş, idarede bu alanda yeterli ve gerekli düzenlemeleri yapmakta adım atmamıştır. Özellikle 2005 sonrası 2009 yılına kadar üretilen araçlarda 5378 sayılı yasa dikkate alınmamıştır. Yasanın yürürlüğe gireceği 7 Temmuz 2012 tarihinden sonra hizmete girecek tüm araçlarda yasa hükümleri yerine getirilecektir. Ancak 2009 öncesi üretilen ve halen belediye ve özel halk otobüsü filolarında yer alan araçlar sorunlarla karşı karşıyadır. Bu kategoride 15 bin özel halk otobüsü 10 bin belediye otobüsü bulunmaktadır. İşte yayımlanan genelgeler en başta bu araçların ve taşımacıların durumlarına açıklık getiremediği için yetersiz kalmıştır. Ayrıca 7 ve 9 metrelik otobüslerinde teknik açıdan engellilerin erişimine uygun hale dönüşümünde sorunlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna ilaveten bu tür asansör, aparat, lift vb. cihazları üreten firmalarında TSE yetki belgelendirmelerinde sorunlar olduğu TÖHOB tarafından dile getirilmiştir.” “Telefon mesajı 3 yıl değil, 1 yıl diyor”
TÖHOB tarafından ayrıca 3 yıl uzatılması öngörülen kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan 1 yıl olarak geçtiği belirtiliyor. TÖHOB’un açıklamasında yer alan cümleler “Üç yıl uzatımı öngören kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndan bir yıl olarak geçtiği TŞOF Başkanlığı’nın telefon mesajından öğrenilmiştir. Teklif daha sonra tali komisyona sevk edilmiştir. Tali komisyon değerlendirmesinden sonra kanun teklifi TBMM genel kurul gündemine alınabilecektir” şeklinde ifade ediliyor. Üç yıl veya bir yıl ertelemeden ziyade geçiş döneminde yapılması gerekenlerin ilgili kurumlar nezdinde tüm tarafların katılımıyla gerçekçi bir şekilde bugünden planlaması gerektiğini savunan TÖHOB konuyla ilgili en büyük görevin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na düştüğünü ifadesinde kullanıyor. www.tasimacilar.com 25.06.2012 / 14:30