''Türkiye FRC Sertifikasyonunu Kendisi Yapacak''

''Türkiye FRC Sertifikasyonunu Kendisi Yapacak''

UND Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Engin Özmen, 10 Nisan 2012 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanan Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve ATP Konvansiyonun nakliyecinin maliyetini azalacağını ve hizmet kalitesinin artacağını ifade etti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Engin Özmen 10 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye’nin “Karayolu Trafiği Konvansiyonu” ve “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma”nın (ATP) TBMM tarafından onaylanması ile nakliye giderlerinin azalacağını ve hizmet kalitesinin artacağını ifade etti. UND’nin yıllardır Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in taşımacılıkla ilgili tüm konvansiyonlarına taraf olması için görüş bildirdiğini ve bu konuyla ilgili çok yoğun çalıştığını belirten Özmen, bu konvansiyonlar ile nakliyecilerin işlerinin kolaylaştığını, ülkeler arası taşımacılık prosedürlerinin azaldığını vurguladı. Özmen, Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve ATP Konvansiyonu’na taraf olunmasıyla birlikte taşımacılık faaliyetlerinin daha hızlı, daha güvenilir ve kolay yapılacağını ifade etti.


“Son noktayı Birleşmiş Milletler koyacak”
Bu iki konvansiyonun TBMM’de kabulü ile sürecin tamamlanmadığını belirten Özmen, bu iki konvansiyonu tam olarak uygulayabilmek için Birleşmiş Milletler sürecinin ve Türkiye’nin kanunlarına uygulanma sürecinin 1 yıl gibi bir zamana tekabül edeceğini belirtti. Özmen, “Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve ATP Konvansiyonu’nun TBMM’de kabul edilmesi ile süreç tamamlanmış olmuyor. Bakanlar Kurulu kararı ile bu konvansiyonlara katılım onay belgeleri hazırlanacak ve Cumhurbaşkanlığı’nın onayına sunulacak. Daha sonra bu onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne sunulacak. Birleşmiş Milletler’in onayından sonra konvansiyonların yürürlük maddesi içeriğinde olan 1 yıl süre tamamlandıktan sonra bu iki konvansiyon tam anlamıyla uygulanacak. Bu bir yıl aynı zamanda taraf olan ülkelerin bu konvansiyonlara kendini hazırlaması için tanınmış bir süre olarak algılanabilir” dedi. “FRC Belgesi Türkiye’den Alınabilecek”
ATP Konvansiyonu’nun bozulabilir gıda maddelerinin taşınması sırasında, bu maddelerin kalitelerinin korunabilmesi için taşındıkları ortamda tesis edilmesi gereken uyumlaştırılmış ve geliştirilmiş teknik şartları tayin eden bir konvansiyon olduğunu vurgulayan Özmen, Türkiye’nin ATP Konvansiyonuna geçmesiyle birlikte frigorifik araçların muayene ve belgelendirilmesini de diğer taraf ülkeler aracılığıyla değil doğrudan kendisinin yapacağını belirtti. Özmen, “Türkiye’de uluslararası nakliye yapan firmalar FRC Sertifikalarını taraf olan diğer ülkelerden alıyorlar. Bu konvansiyon yürürlüğe girip uygulanmaya başlanır ise bu sertifikalar Türkiye’de verebilecek ve 46 taraf ülkede geçerli olacak” şeklinde konuştu. “ATP ile yurtiçinde de sağlıklı taşıma sağlanacak“
ATP Konvansiyonu ile yurt içi çabuk bozulan gıda maddelerinin (örneğin et, balık, süt, sebze meyve) uluslararası taşımacılığa uygun özel üst yapı ve ekipmanları ile taşınmasının sağlanacağını belirten Özmen, daha sağlıklı bir taşıma yapılacağını ifade etti. Özmen, “ ATP’nin yurtiçinde de uygulanması için bu sektörde yer alan herkese bir görev düşüyor. Gıda maddelerinin uygun donanıma sahip olmayan araçlarla taşınması ve dağıtılması milli ekonomimize yük getiriyor. Çabuk bozulan gıda maddelerini taşıyan ulusal nakliyecilerin bu konvansiyona uyması hem kendi açısından hem de tüketici açısında çok önemli bir durum. Sebze, Meyve vb. ne taşıyorsa bozulmadan sağlıklı bir biçimde taşındığını Türkiye belgeleyebilecek” dedi. “Beynelmilel Ehliyet ve Ruhsat Tarih Oluyor”
TBMM’nin onayından geçen bir diğer konvansiyon olan Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile de beynelmilel ehliyet ve ruhsat almanın ortadan kalkacağının müjdesini veren Özmen, artık Türkiye’den alınan ehliyet ve ruhsatın taraf ülkelerde geçerliliğinin olacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile uluslararası nakliye yapan firmaların her yıl yaptığı beynelmilel ehliyet ve ruhsatlar ortadan kalkacak. Bu belgeleri almak için yapılan masraflarda ortadan kalkmış olacak. UND olarak bu konvansiyonun çok peşinden koştuk. Nakliyeciler için büyük külfet getiren bir durumdu. Sektör her yıl beynelmilel ehliyet ve ruhsat yenilemesi yapıyor ve bu çok büyük bir maliyet. İçişleri Bakanlığımız da bu konvansiyona taraf olmamız için çok büyük çabalar gösterdi. Nakliyeciler açısında çok sevindirici bir olay.” Özmen, Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve ATP Konvansiyonu ile Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde istenilen uyumun yakalanması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in Taşımacılık ve Ticaret ile ilgili 22 konvansiyonuna taraf
Ruhi Engin Özmen, Türkiye’nin son taraf olacağı konvansiyonlarla Birleşmiş Milletler’in taşımacılıkla ve ticaretin kolaylaştırılması ilgili 20 konvansiyonun sayısını 22’e çıkartacağını da sözlerine ekledi. Özmen, son olarak bu konvansiyonların gündeme gelmesinde ve mecliste de onaylanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sektöre hayırlı olmasını temenni etti. Abdullah KARLIDAĞ/ Oya KAYA www.tasimacilar.com 12.05.2012 / 17:33