TREDER: ''5 dingilli kamyonlar can güvenliğini tehlikeye atıyor''

TREDER: ''5 dingilli kamyonlar can güvenliğini tehlikeye atıyor''

TREDER, 5 dingilli kamyonların üretilebileceğine ve kullanılabileceğine yönelik yönetmeliğe olan tepkilerini bir basın açıklaması ile sektöre duyurdu.

TREDER 5 dingilli motorlu taşıtların üretimini ve karayoluna çıkmasını sağlayacak yönetmeliğe istinaden yaptığı açıklamada; “5 dingilli kamyonlar AB mevzuatından uzaklaştırır, yol ve can güvenliğini tehlikeye atar” şeklinde tepkilerini ortaya koydular. AB Mevzuatından uzaklaştırır
TREDER, “5 dingilli motorlu taşıtlarının üretimini ve karayoluna çıkmasını sağlayacak yönetmelik değişikliği yapılacağını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yönetmelik konusunda değişiklik talebinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknik alt komitelerinde görüşülmeden, ilgili sektörlerin ve bu sektörleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmamasından büyük bir üzüntü duyuyoruz. Özellikle, treyler sektörünü hedef aldığını düşündüğümüz taslağın, sektöründe üyesi olduğu Römorklar Alt Komitesi’nden de görüş istenmediğini öğrendik. Bu durum “Motorlu Araçlar Teknik Alt Komiteleri’nin çalışma usul ve esasları ile bağdaşmamaktadır” şeklinde tepkilerini ortaya koydular. Talep geri çekilmeli
TREDER Yetkilileri; “2008 yılında yürürlüğe giren, 27068 sayılı Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik’te 5 dingilli kamyon imal edilmesine ilişkin hâlihazırda bir engel bulunmamakta Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri de "bölünemez yükler" için izin vermektedir. Ancak yönetmelik değişiklik taslağının kabul edilmesi halinde özellikle ulusal mevzuatın AB Uyum Yasalarından uzaklaşması, dolayısıyla karayolu taşımacılığında emniyetsiz ve karayollarına zarar veren olumsuz şartların meydana gelmesine davetiye çıkaracağını düşünüyoruz. Yönetmelikte yapılması planlanan değişiklik talebinin geri çekilmesi gerektiğine inanıyoruz.” www.tasimacilar.com 02.03.2012/17:09