Turizm taşımacıları tevkifat uygulamasına tabii

Turizm taşımacıları tevkifat uygulamasına tabii

Servis taşımacılarına yönelik uygulanan Tevkifat’ta turizm taşımacıları göz ardı edildi. Tevkifat’ın turizmi kapsayıp kapsamadığını sorgulayan turizm firmaları aldıkları son duyumla Tevkifat’tan faydalanmayacaklarını öğrendiler.

14 Nisan 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Katma değer vergisi genel tebliği” adı altında tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin uygulama turizm taşımacıları arasında tevkifata tabi olup olmadıkları sorusunu uyandırdı. Sorunun cevabı ise gelir idaresi başkanlığının TURSAB’a gönderdiği özelge ile yanıt buldu. Yazılı açıklamada turizm taşımacılarının tevkifata tabii olduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak konuştuğumuz TTDER Genel Sekreteri Mümtaz Er, TOF Genel Sekreteri Nusret Ertürk ve TTDER Başkanı Sümer Yığcı ise daha önceden tevkifat uygulamasına yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığını ifade ederek Tevkifat’a tabii olan turizm firmalarının beyannamelerini düzeltmeleri gerektiğini ifade ettiler. Beyannameler yeniden düzenlenecek

Konuya ilişkin söyleşi yaptığımız TTDER Genel Sekreteri ve Tamer Otobüs İşletmeleri Firma Yetkilisi Mümtaz Er geçmişe dönük beyannamelerin yeniden düzenlenmesinin sıkıntı yaratacağını söyleyerek “Uygulama yeni ve bizim Haziran’da kestiğimiz faturalar var. Temmuzda kesilenler var. Onlara da geriye dönük tevkifat yapılacak. Sıkıntı olacak tabi. Önümüzdeki süreç bakalım neyi gösterecek bizde gözlemliyoruz” diyerek sıkıntıyı zaman içerisinde tüm turizm firmalarının yaşayacağını söyledi. Turizm’de tevkifata yönelik bir çalışmanın daha önceden olmadığını ifade eden TTDER Genel Sekreteri ve Tamer Otobüs İşletmeleri Firma Yetkilisi Mümtaz Er “Devlet nazarı belki turizm taşımacılığını tam bilmiyorlardı bu sayede öğrenmiş oldular. Onun için şimdi de turizm taşımacılığında tevkifat var. Ve bu yapılacak” diyerek tevkifat’ın turizm taşmacılarına yönelik de yeniden ele alması gerektiğini ifadelerine ekledi. Gelirler Dairesi Başkanlığı’nca gönderilen özelge soruları cevapladı

Tereddütlerin giderilmesi açısından gelir dairesi başkanlığının göndermiş olduğu özelge ile tüm üyelerini bilgilendirdiklerini söyleyen TTDER Yönetim Kurulu Başkanı Sümer Yığcı; “Üyelerimiz temmuz ayından itibaren kanunun emrettiği şekilde yani, KDV’nin yüzde 50’si oranında faturalandırmalı. Hazirana ayı ise tevkifat’a dahil değil. Geçmiş dönemle ait beyanname düzenlenmesine lüzum yok” şeklinde ifade etti. Sümer Yığcı, ayrıca servis taşımacılığı yapanlar içinde “Turizm taşımacıları olarak bizler gibi servis taşımacılığı yapanlarda tevkifat yasasına dahil ancak dahil olmadıkları şeklinde yanlış bir bilgiye sahipler” dedi. Dilekçe yazıldı, cevabı gelmedi

Tevkifat’ın turizm’e tabii olup olmadığı konusunda tereddüt yaşadıklarını ve Sivil Toplum Kuruluşu olarak gelirler dairesi başkanlığına bir dilekçe yazdıkları belirten Tüm Otobüsüler Federasyonu Genel Sekreteri Nusret Ertürk ise tevkifat ile ilgili olarak olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap alamadıklarını söyledi. Diğer bir sivil toplum kuruluşu olan TURSAB’ın üyelerinden gelen talepler doğrultusunda gelir idaresi başkanlığına yazı yazdığını belirten Ertürk “TURSAB bu konuyla ilgili olarak üyelerinden gelen talepler doğrultusunda gelir idaresi başkanlığına bir yazı yazmış ve turizm taşımacılarının tevkifat uygulamasına tabii olduğunu açık ve net bir şekilde belirtmişlerdir. Bizim buna bir şey söyleme şansımız yok” dedi. Bu durumun turizm taşımacılarını çok fazla etkilemeyeceğini belirten Ertürk “Acenteler bu konuyla ilgili olarak talepte bulunuyorlar. Bizim durumumuz ne olacak. Tereddütleri var. Bizim taşımalar tevkifata tabii mi diye soruyorlar onlarda tabiisiniz diyorlar. Ama ilk çıkan iki tebliğde harici ve gurup taşımalarıyla ilgili en ufak bir ibare bile yok” diyerek işin kurcalandığını ifade etti. Ertürk: "Daha önceden bilgi verilmeliydi"
Bütün turizm şirketlerinin yeniden beyannameleri düzenleyeceklerini bir kez daha vurgulayan Ertürk, daha önceden bilgi verilmediği için bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti. TOF Genel Sekreteri Nusret Ertürk Tur ve Transfer taşımacılığı yapan Turizmcilerin yüzde 50 tevkifata tabii bırakıldığını söyleyerek “Uygulama 1 Haziran’dan itibaren devreye girdiği için kişiler şimdi düzeltme vermek zorunda. Biz daha önce böyle bir bilgi verilebilirdi. Biz bu işi dolaylı yoldan öğreniyoruz. Biz toplum kuruluşu olarak dilekçe yazıp göndermişiz, bize cevap verilmedi. Birde maliye bakanlığına kişiler mükellefli oldukları vergi dairelerine bunu dilekçeyle sordular. Tereddütler var biz nasıl hareket edeceğiz diye. Onlara bile doğru dürüst bir cevap verilmedi. Vergi dairesi olarak bize bir bilgi verin denilmesine rağmen bize bir cevap gelmedi. Biz TURSAB’a gönderilen özerge sayesinde turizm taşımacılarının tur ve transferlerin yüzde 50 tevkifata tabii olduğunu öğreniyoruz” ifadesini kullandı. Mahsup etmeyenler için avantaj, edenler için dezavantaj
KDV’yi mahsup etmeyenler için sistemin avantajlı olduğunu söyleyen Ertürk sözlerini şu şekilde sürdürdü: “KDV’yi mahsup etmeyenler için bu çok olumlu bir iş. Ama KDV’yi mahsup edenler yıl sona kadar bununla ilgili ödemeyi alamayacakları için yani mahsup edemeyecekleri için ödemeyi sürekli yapmak zorunda oldukları için bizim zararımıza. Ama her ay KDV’yi mahsup etmeden otomatikman ödeyenler için avantajlı. Çünkü o zaman yüzde 50 KDV’sini benim adıma müşterim ödeyecek. Eskiden ben 80-90 gün vadeli alıyordum şimdi en azından yüzde ellisini ödediğim KDV’yi cebimden ödemeyeceğim karşı taraf ödeyecek.” Oya KAYA- Nurcan GÜNEŞ www.tasimacilar.com 03.08.2012 / 15:14